EL DEPARTAMENT

INTRODUCCIÓ

Des de l’àrea de TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES formem els nous professionals del sector dins les especialitats de Grau Superior d’AUTOMOCIÓ i de Grau Mig de CARROSSERIA i ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES.

El nostre objectiu principal és dotar l’alumnat de les competències necessàries per a integrar-se i desenvolupar-se professionalment en aquest sector empresarial mitjançant la formació de centre i les pràctiques en empresa, mòdul obligatori de Formació en Centres de Treball.

Amb aquest propòsit, procurem la comprensió i la interiorització per part de l’alumnat dels conneixements relatius a l’ofici, des de les eines, màquines i tècniques específiques, fins al conneixement de les organitzacions, dins del marc curricular, tot incloent continguts relatius a la física aplicada, la teoría dels sistemes, els procediments específics per a cada procés i la gestió logística o estructural dels espais inherents a l’entorn empresarial del sector.

PROFESSORAT curs 2018/2019

Alejandro Bayarri – Professor
Manel Bielsa – Cap d’Estudis
Roger Cascante – Tutor 1P Coordinador Cicle EMV
Eusebi Corominas – Professor
Jofre Hostench – Tutor i FCT 2N. Coordinador Dual Grau Mitg de Manteniment Vehicles
David Oliver – Professor
Miguel Pérez – Tutor 2L. Coordinador Dual Centre
Ángel Ros – Cap manteniment Departament. Coordinador informàtica Centre
Miquel Sabat – Tutor 1X
Chema Sabater – Tutor 1N / Borsa treball
Gregori Sánchez – Tutor 2P. Coordinador Dual Grau Superior
Antoni Soldevila – Tutor 1L
Marc Taulats – Professor
Ivan Teixidó – Tutor i FCT 2X. Coordinador Cicle AUT
Manel Torrejón – Professor
David Ustrell – Cap Departament, FCT 2L
Cristina Vila – Cap Seminari